Ponuka atrakcií pre deti

Ponúkame prenájom zábavných atrakcií. Naše atrakcie spĺňajú všetky platné bezpečnostné predpisy EÚ.

detské atrakcie

Prenájmom a prevádzkovanie zábavných
a nafukovacích atrakcií pre deti

Detské atrakcie
info@atrakciepredeti.sk
+421 905 526 434
+421 908 986 252