Trojnohavice

Trojnohavice
- pri tejto atrakcii je dôležitá súhra trojice
- Atrakcia je určená pre deti od 7-15 rokov